Młodszy księgowy

Jeśli jesteś zainteresowany obszarem księgowości i zależy Ci na stałym rozwoju swoich kompetencji lub posiadasz wiedzę zdobytą w trakcie studiów i zaczynasz stawiać swoje pierwsze kroki w tym obszarze, ta oferta jest dla Ciebie.

Jeśli w codziennej pracy chcesz: 

 • realizować zadania związane z pracą w obszarze AP, AR lub GL, 
 • utrzymywać kontakt z klientami i dostawcami, 
 • sprawować pieczę nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów finansowych, 
 • systematycznie monitorować zmiany przepisów z zakresu rachunkowości  
  i podatków oraz odpowiednio je stosować, 
 • sporządzać raporty, zestawienia i sprawozdania finansowe, 
 • kontrolować księgowania związane z VAT, przygotowywać i wysyłać Jednolite Pliki Kontrolne, 
 • księgować faktury sprzedaży lub zakupu, wyciągi bankowe, a także nadzorować ich prawidłowy obieg, 
 • wykonywać zadania związane z zamknięciem miesiąca/roku (rozliczanie  
  i uzgadnianie kont księgi głównej, weryfikacja kont dostawców, alokacja kosztów, wprowadzanie korekt, rozliczenia międzyokresowe), 
 • utrzymywać stały kontakt i współpracować z instytucjami zewnętrznymi jak: Urząd Skarbowy, ZUS, GUS), 
 • współpracować z innymi działami firmy. 

A poniższe kompetencje opisują Ciebie: 

 • zdobyłeś wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub pokrewne, 
 • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację, 
 • znasz i korzystasz z pakietu Ms Office, 
 • jesteś terminowy, dobrze organizujesz własną pracę i potrafisz wyznaczać priorytety. 

Jednocześnie dodatkowym Twoim atutem jest: 

 • znajomość Ustawy o Rachunkowości, MSR i przepisów prawa podatkowego, 
 • minimum rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 
 • znajomość innego języka obcego (niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski). 
   

Wiedz, że nawiązując współpracę otrzymasz: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • wsparcie doświadczonego pracownika, który zapozna Cię z organizacją  
  oraz wyzwaniami czekającymi na tym stanowisku, 
 • pakiet szkoleń wstępnych oraz systematyczne szkolenia okresowe podnoszące wiedzę i kompetencje, 
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia grupowego, pakietów sportowych dla Ciebie i rodziny, 
 • sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, 
 • pracę w międzynarodowym środowisku, z możliwością odbywania kursów językowych, 
 • jasną ścieżkę rozwoju oraz możliwości awansu, 
 • możliwość pracy zdalnej. 

Jesteś nadal zainteresowany? Kliknij Aplikuj.